300ml kích thước lớn Aroma khuếch tán với sương mù và 7 màu sắc mát mẻ lớn độ ẩm

300ml khuếch tán hương thơm với sương mát mẻ và 7 màu sắc