Khủng long trứng dầu khuếch tán SK020W

Khủng long hình trứng dầu máy tạo độ ẩm SK020Wl trứng mà không cần dotsl tự thiết kế với chế độ cạnh tranh pricel 3 cho sương mù, tốc độ siêu âm thấp/trung bình/highl: 2.4 MHZ, noiselessl 400 ml lớn capacityl cao quali