Hương liệu tinh dầu khuếch tán với ánh sáng

Hương liệu tinh dầu khuếch tán với ánh sáng

Điều này hương liệu tinh dầu khuếch tán đi kèm với 7 màu thay đổi ánh sáng LED. Bạn có thể thêm dầu thơm yêu thích của bạn vào thiết bị hương liệu, hoặc sử dụng nó trực tiếp như một máy làm ẩm phòng hoặc một ánh sáng ban đêm.