80ml USB Powered thơm dầu hương liệu khuếch tán

80ml USB Powered thơm dầu hương liệu khuếch tán

Item: Portable USB Aroma Diffuser SK023 Dung tích: 80ml Mist: Nonadjustable Thời gian tối đa: 6-8 giờ Vùng hiệu quả: Aroma 10㎡, độ ẩm 6㎡